Call Us +381 (11) 3114531

Terms & Conditions

Shipping & Delivery

Orders received today will be dispatched the following working day. If for any reason we cannot deliver your order within this time period we will contact you immediately to inform you of the new delivery date, if this doesn't suit you, you may cancel your order at any time. In the event that we can only supply part of your order we will contact immediately.

Narudžbine primljene danas će biti otpremljene sutra, narudžbine primljene Subotom, Nedeljom ili praznicima biće poslate sledećeg prvog radnog dana. U slučaju da iz bilo kog razloga vašu porudžbinu ne možemo da otpremimo u ovom periodu, naša služba prodaje će Vas odmah informisati o novom datumu isporuke, u slučaju da Vam to ne odgovara možete uvek otkazati vašu porudžbinu. U slučaju da možemo da Vam isporučimo samo deo narudžnine naša služba prodaje će vas odmah kontaktirati.

 

Privacy & Security

Pilot Shop Serbia is committed to protecting your privacy. We collect information about you for 2 reasons: firstly, to process your order and second, to provide you with the best possible service.

Please Note: We will not share your information with any third party

We do not send random marketing emails to personal email addresses (spam).
We will not e-mail you in the future unless you have given us your consent, and if we were to e-mail you about any of our services, you will have the chance to refuse any marketing emails from us in the future.

The type of information we will collect about you includes:
- First and Last name
- Address
- Phone number
- e-mail address
- Company details (Optional)

We will never collect sensitive information about you without your explicit consent. The information we hold will be accurate and up to date. You can check the information that we hold about you on My Account page. If you find any inaccuracies you can delete or correct it promptly. The personal information which we hold will be held securely in accordance with our internal security policy.

Our website uses a "cookie" which would be stored on your browser, this helps us to provide you with a better service. If for any reason you do not want us to do this you can usually modify your browser to prevent this happening.

The information collected in this way can be used to identify you unless you modify your browser settings. If you have any questions/comments about privacy, you should Contact Us.

Pilot Shop Serbia je posvećen zaštiti vaše privatnosti. Mi prikupljamo informacije o vama iz 2 razloga: da obradimo vaš nalog i da vam pružimo najbolju moguću uslugu.

Napomena:
Nikada nećemo deliti informacije o vama sa trećim licima

Ne šaljemo slučajne reklamne poruke na lične e-mail adrese (spam poruke).
Nećemo vam slati e-mail poruke osim ako ste nam dali Vaš pristanak, u slučaju da vam pošaljemo e-mail poruku u vezi sa nekom od naših usluga, imaćete mogućnost da odbijete da dobijate reklamne e-mail poruke od nas u budućnosti.

Informacije koje ćemo prikupiti o vama su:
- Ime i Prezime
- Adresa
- Broj telefona
- e-mail adresa
- Detalji kompanije (nije obavezno)

Nikada nećemo skupljati osetljive informacije o vama bez vašeg eksplicitnog odobrenja. Informacije koje čuvamo će biti tačne i validne. Možete proveriti informacije koje čuvamo o vama na stranici
My Account. Ako pronađete bilo kakve nepravilnosti možete ih ispraviti ili izbrisati. Lični podaci koje čuvamo će se čuvati bezbedno u skladu sa našom internom politikom bezbednosti.

Naš sajt koristi "kolačiće", koji će biti sačuvani u vašem pretraživaču, to nam pomaže da vam pružimo bolju uslugu. Ako iz bilo kog razloga ne želite da to radimo možete izmeniti setovanja u vašem internet pretraživaču da spreči da se prikupljaju kolačići.

Informacije prikupljene na ovaj način mogu se koristiti za identifikaciju osim ako izmenite setovanja vašeg internet pretraživača. Ukoliko imate pitanja ili komentare o privatnosti, možete nam poslati poruku na stranici
Contact Us.

 

Returns & Replacements

Please return faulty goods to Pilot Shop Serbia for repair or replacement. Should any of Pilot Shop Serbia products fail to meet your requirements, they may be returned within 7 days for a full refund providing they are unused and in their original packaging. Please note: When returning goods to us it is the customers duty to ensure the goods are sent on an insured service. Pilot Shop Serbia are not liable for lost parcels when returned to us. No refund can be given unless we receive your returned goods.

When purchasing goods such as computer software, it is the duty of the customer to make sure you have ordered goods compatible with your computer or operating system. If you are returning an item for replacement you will be charged for postage and packing for the return of the correct item. All products purchased from Pilot Shop Serbia are the same as specified by manufacturer.

Faulty goods will be repaired or replaced within 40 days.

Molimo vratite neispravnu robu u Pilot Shop Serbia na popravku ili zamenu. Ako neki od naših artikala ne ispunjavaju vaše zahteve, možete ih vratiti u roku od 7 dana za punu nadoknadu pod uslovom da su neiskorišćeni i u njihovom originalnom pakovanju. Napomena: Pri povraćaju artikala kuririskim službama dužnost klijenta je da osigura i obezbedi propisano pošiljku. Pilot Shop Serbia nije odgovoran za izgubljene pakete prilikom povraćaja robe kurirskim službama. Nadoknada za vraćenu robu nije moguća ako nismo primili pošiljku sa propisno zapakovanom i obezbeđenom robom koja se vraća.

Prilikom kupovine robe ili usluga, kao što je kompjuterski program, dužnost kupca je da se uveri da je naručena i kupljena roba ili usluga kompatibilna sa njegovim računarom ili operativnim sistemom. Ako vraćate kupljenu robu na reklamaciju ili zamenu, svi troškovi poštarine za slanje ispravne robe nazad idu na Vaš teret. Svi proizvodi kupljeni od
Pilot Shop Serbia su isti kao i u specifikaciji proizvođača.

Neispravna roba će biti popravljena ili zamenjena u roku od 40 dana.

 

Backorders

Items on backorder will be despatched when they arrive back in stock. If you place an order that has one or more items on backorder our sales team will contact you by e-mail to check with you what type of delivery you prefer:

- DELIVER ORDER COMPLETE - If any items in your order are out of stock, we can hold your entire order until all items become available. Your order will then arrive in one delivery.
- PARTIAL DELIVERY - Despatch in-stock items immediately and place any out-of-stock items on backorder.
- BACKORDER PARTIAL DELIVERY - Items on backorder will be despatched as they become available. Therefore, your order may arrive in single or multiple deliveries.

Stavke koje trenutno nemamo na zalihama i koje su na čekanju (backorder) će biti poslate kada stignu na lager. Ako pošaljete narudžbinu koja ima jednu ili više stavki na čekanju (backorder) naš prodajni tim će Vas kontaktirati putem e-maila kako bi sa vama utvrdio koju vrstu isporuke želite:

 - ISPORUKA KOMPLETNE NARUDŽBINE - Ako nešto u vašoj narudžbini nemamo na zalihama, celu narudžbinu ćemo staviti na čekanje (stavke koje imamo na lageru će biti rezervisane) dok sve stavke ne budu spremne za isporuku. Vaša porudžbina će na taj način biti isporučena u jednoj pošiljci.
-
DELIMIČNA ISPORUKA - Sve stavke koje imamo na zalihama ćemo otpremiti odmah po prijemu narudžbine a stavke koje nemamo na zalihama ćemo staviti na čekanje dok ne budu spremne za isporuku. Vaša narudžbina će na taj način biti isporučena u dve pošiljke.
-
DELIMIČNA ISPORUKA ARTIKALA NA ČEKANJU - Artikli na čekanju će biti poslati čim stignu na lager. Na ovaj način vaša narudžbina može biti isporučena u jednoj ili više pošiljki.

 

Pricing

Pilot Shop Serbia pay special attention to our pricing, but sometimes goods maybe priced incorrectly. If an item's price is lower than our quoted price, we will charge the lower amount and deliver the item to you. If an item's correct price is higher than our quoted price, we will at our discretion honor the lower price. Sometimes we may not be aware of the price difference and therefore you will be charged the higher price, should this happen and you inform us of the discrepancy we will refund you the difference. Prices and availability are subject to change without notice.

Pilot Shop Serbia posvećuje posebnu pažnju na cene ali može da se desi da ponekad roba ima pogrešno iskazanu cenu. Ako je cena neke stavke niža od prikazane cene na našem sajtu, mi ćemo naplatiti niži iznos i isporučiti robu. Ako je ispravna cena neke stavke viša od cene prikazane na našem sajtu, mi ćemo poštujući pravilo "niže cene" naplatiti cenu koja je prikazana na našem sajtu. Ponekad ne možemo biti svesni razlike u cenama, ako se desi da vam slučajno naplatimo višu cenu potrebno je da nas obavestite o neslaganju i mi ćemo vam nadoknaditi razliku. Cene i dostupnost su podložne promenama bez prethodne najave.

 

Viewing Orders

You can view and check any of your orders at any time on My Account page.

Na stranici My Account možete u svakom trenutku pogledati i proveriti vaše narudžbine i njihove trenutne statuse.

 

Updating Account Information

You can view and check your account information at any time on My Account page.

Na stranici My Account možete u svakom trenutku pogledati, proveriti, izmeniti ili obrisati vaše podatke.